Friday, 10 June 2011

SOFIA-nieuws: Aantal vrouwen met een hogere functie verdubbelde op 10 jaar

Op 10 jaar tijd verdubbelde het aantal vrouwelijke loontrekkenden met een hogere functie in ons land. In 2000 waren er 57.000 vrouwelijke bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel, tien jaar later was hun aantal gestegen tot 118.000. Zo goed als 4 op 10 (38,8%) van alle hogere functies bij loontrekkenden worden in 2010 uitgeoefend door een vrouw. Dat blijkt uit de Enquêtes naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Het aandeel hogere functies bekleed door vrouwen is het hoogst bij hen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken. Liefst 43,3% van alle hogere functies bij de loontrekkenden worden er bekleed door leden van het vrouwelijke geslacht, tegen 36,5% in Vlaanderen en 37,9% in Wallonië.

Niet in alle sectoren stoten vrouwen in gelijke getale door tot het niveau van bedrijfsleider of het hoger kader. In de sector “Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” werken er méér vrouwen met een hogere functie dan mannen. Op 100 mensen met een hogere functie zijn er 59 vrouwen en 41 mannen. Het is wel de enige sector waar de dames het overwicht hebben.

In de sector “Extraterritoriale organisaties en lichamen” (d.w.z. de Europese en internationale instellingen die in ons land gevestigd zijn) zijn er precies evenveel vrouwen als mannen met een hogere functie (50,0% vrouwen en 50,0% en mannen). Ook in het “Onderwijs” (46,8% vrouwen) en het “Openbaar bestuur” (44,1%) zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in de hogere echelons.

De aanwezigheid van vrouwen met een hogere functie is dan weer het kleinst in de sectoren “Industrie” (27,0%) en “Vervoer en opslag” (24,3%).

Al deze cijfers hebben betrekking op de loontrekkenden. Als we naar de totale werkende bevolking kijken, zien we het aantal vrouwen met een hogere functie stijgen van 135.000 (31,4% van het totaal) in 2000 tot 173.000 in 2010 (34,1% van het totaal). Dat wijst erop dat de toestand minder sneller wijzigt bij de zelfstandigen dan bij de loontrekkenden.

 

Bron: http://statbel.fgov.be

SOFIA: http://www.uhasselt.be/sofia

 

No comments:

Post a Comment