Tuesday, 9 October 2012

Acco-prijs vereniging voor sociologie

Net zoals de vorige jaren organiseert de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, een wedstrijd onder de pas afgestudeerden. Om voor deze “ACCO-prijs van de Vereniging Voor Sociologie” in aanmerking te komen, dienen de afgestudeerden van het academiejaar 2011-2012 een artikel in te zenden dat betrekking heeft op hun eindverhandeling. De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS voor één jaar (met inbegrip van een abonnement op het Tijdschrift voor Sociologie). Het bekroonde artikel wordt bovendien in het Tijdschrift voor Sociologie gepubliceerd (eventueel na een herwerking). Het moet gaan om een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een maximumomvang van 8000 woorden (ca. 20 bladzijden). De concrete auteursrichtlijnen vindt u achteraan in het Tijdschrift voor Sociologie of op www.sociologie.be onder de rubriek. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

 

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in het Tijdschrift voor Sociologie, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

 

U kunt uw inzending tot 31 januari 2013 doorsturen naar Jessy.Siongers@UGent.be met het artikel als Word-bestand in bijlage en “Inzending Accoprijs” als titel. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

 

No comments:

Post a Comment