Wednesday, 30 November 2011

"Vrouw & handicap", een nieuwe fototentoonstelling

Het collectief OSE(R) stelt u zijn bewustmakingscampagne voor : "vrouw en handicap”

 

·         Mama, die mevrouw daar… wat heeft ze ? 

·         Chut, zwijg!  Stap door !

 

Via woorden en beelden willen wij bestaande vooroordelen en stereotypen uit de weg ruimen en komaf maken met discriminaties waaraan we in alle aspecten van het dagelijks leven worden blootgesteld: ons zelfbeeld, ons emotioneel leven, moederschap, toegankelijkheid, mobiliteit, geweld en de starende blik van anderen. 

 

Met dit doel voor ogen namen we contact op met mannen en vrouwen die van ver of van dichtbij te maken hebben met handicap. Gewapend met microfoon en fototoestel legden we hun verhalen vast. Sommigen waren bereid om deel te nemen aan enkele workshops ‘schrijven’ en ‘expressie’ en via een blog, dat we hiertoe lanceerden, konden zij met elkaar van gedachten wisselen. Zij maakten ons deelgenoot van hun beleving.

 

Dit leverde ons sleutelmomenten en -beelden op die spreken van de verwachtingen van personen met een handicap, van de hindernissen die zij ondervinden, van misplaatste voorstellen of van gedragingen die hen onrecht aandoen. We hebben geprobeerd dit via allerlei dragers te vertolken, via affiches, postkaarten, fototentoonstellingen, dia’s en via een boek. Zo willen we iedereen er toe aanzetten om handicap op een andere manier te bekijken en om stil te staan bij de manier waarop wij als samenleving hiermee omgaan.


De fototentoonstelling "Vrouw & handicap" heeft plaats in de lokalen van vzw Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.

Te bezichtigen op werkdagen tijdens de kantooruren en dit van 2 december 2011 tot 25 januari 2012.

No comments:

Post a Comment