Thursday, 31 October 2013

Call for Papers: Stories in social organisation

Journal of Comparative Research in Sociology and Anthropology

Deadline for manuscript submission: February 1st, 2014

For more information:
http://compaso.eu/2013/10/15/call-for-papers-stories-in-social-organization/

Monday, 28 October 2013

vacature doctor-navorser gender

De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriëntatie zijn haar kenmerken. 
Dank zij haar kleinschaligheid bouwt zij met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Geslacht, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

doctor-navorser gender

Achtergrond
Aangezien het belang van het fundamentele en beleidsrelevante onderzoek rond gender in zijn onderzoeksportfolio wenst de onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research van de Universiteit Hasselt zijn team te versterken met een onderzoeker op post-doctoraal niveau rond gender in organisaties. SEIN voert onderzoek uit naar de socio-demografische kenmerken die de ongelijke sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: oa. gender, etniciteit (kleur, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en beperkingen. Meer informatie over de onderzoeksgroep SEIN is beschikbaar opwww.uhasselt.be/SEIN
Taakomschrijving
De betrekking houdt in:
 - de uitvoering van een project rond het functioneren van raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven vanuit het perspectief van de mannelijke en vrouwelijke bestuurders door middel van kwalitatieve methodes. Het project situeert zich in het kader van het consortium Steunpunt Gelijkekansenbeleid waarvan de Universiteit Hasselt lid is (meer info rond het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is beschikbaar op www.steunpuntgelijkekansen.be);
- fundamenteel onderzoek rond gender in organisaties op basis van het profiel van de kandidaat/ate en in het kader van de onderzoekslijn arbeid en organisaties (bv. combinatie arbeid-gezin, zwangerschapgerelateerde
discriminatie, loopbanen van vrouwen, innovatief diversiteitsbeleid, de discursieve constructie van diversiteit, de relatie tussen diversiteit en processen en structuren van controle in organisaties, diversiteit en alternatieve organisatievormen, de relatie tussen diversiteit en ongelijkheid);
- het meewerken aan het werven van externe onderzoeksfinanciering voor zowel fundamenteel als beleidsrelevant onderzoek;
- onderwijsgerelateerde taken (bv. het begeleiden van masterproeven in de TEW rond gendergerelateerde onderwerpen, occasionele gastlezingen intern en extern) voor max. 10% van de aanstelling.
Profiel
  • heeft een sterk onderzoeksprofiel rond gender dat aantoont dat hij/zij over de nodige competenties en potentieel beschikt om zowel fundamentele als beleidsrelevant onderzoek te concipiëren en uit te voeren
  • heeft sterke communicatievaardigheden zowel schriftelijk als mondeling
  • heeft een uitstekende kennis van het Engels
  • kan autonoom werken binnen een team
  • kennis van het Nederlands en/of het Frans strekt tot aanbeveling
  • onderwijservaring strekt tot aanbeveling
Diploma
De kandidaat/ate is houder van een doctoraat in de menswetenschappen: sociale wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of bedrijfswetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, antropologie, rechten, communicatiewetenschappen (of gelijkwaardig).
Tewerkstelling
Arbeidsovereenkomst van 2 jaar met een proefperiode van 12 maanden (tot uiterlijk 31.12.2015).
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   Prof. dr. Patrizia ZANONI, +32-11-268672, patrizia.zanoni@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 18 november 2013.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.

Thursday, 24 October 2013

Oproep vrijwilligers: Testen fiets- en wandelroutes op toegankelijkheid

Oproep vrijwilligers: Testen fiets- en wandelroutes op toegankelijkheid

Beste,

Toerisme Provincie Antwerpen wil samen met het Centrum voor
Toegankelijkheid werk maken van toegankelijke fiets- en wandelroutes.
Daarvoor zoeken we vrijwilligers!

We willen dat iedereen gebruik kan maken van de fiets- en wandelroutes in de Provincie Antwerpen. Ook ouders met fietskarren of een buggy, e-bikers, personen die snel vermoeid zijn, rolstoelgebruikers, tandemgebruikers, handbikers, personen op een driewieler...

We willen een viertal lussen maken die vertrekken vanuit toegankelijke
logies. Op deze lussen kun je ook terecht voor een hapje en een drankje,
een sanitaire stop, bezienswaardigheden... Deze lussen zullen liggen in de
toeristische regio's Scheldeland en Antwerpse Kempen.

Nood aan vrijwilligers
We zoeken vrijwilligers die de fiets- en wandelroutes willen nakijken op
hun toegankelijkheid. Help jij mee deze boodschap te verspreiden?
Dat kan aan de hand van deze e-mail, maar ook door via jouw Facebook te
linken naar onze
webpagina<http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/oproep_vrijwilligers/>.

Praktische informatie
Meer weten? Op onze website<http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/oproep_vrijwilligers/staat alle info over wie we zoeken, wat een vrijwilliger juist moet doen,

Wat je van ons kan verwachten, ...
Infoavonden! We richten 3 vrijblijvende infoavonden in voor geïnteresseerden. We leggen het project uit en hopelijk overtuigen we je om vrijwilliger te worden!

·         26 november, 20-22u te Wuustwezel (Poort naar het Platteland)

·         28 november, 20-22u te Geel (CC De Werft)

·         3 december, 20-22u te Mechelen (Vrijbroekpark)

Schrijf je nu in bij Karlien Smets voor één van onze infoavonden door een
e-mail te versturen naar ctpa@welzijn.provant.be of te bellen naar
03 240 61 90. 

Voor meer info over deze avonden verwijzen we naar de website<http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/oproep_vrijwilligers/>.

Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum Voor Toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22  |  2600 Berchem
  T 03 240 61 61 |
ctpa@welzijn.provant.be

Tuesday, 15 October 2013

Studienamiddag: “Werken met een handicap: uitdagingen voor organisaties in de 21ste eeuw”

Studienamiddag: "Werken met een handicap: uitdagingen voor organisaties in de 21ste eeuw"

sfeerbeeld Studienamiddag: Op 17 oktober 2013 vanaf 13u30 organiseert SEIN een studienamiddag rond "werk en handicap". Binnen- en buitenlandse sprekers vertellen over de ervaringen van werknemers met een handicap, welke organisationele oplossingen hiervoor bestaan en wat de uitdagingen zijn voor beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. 

Op 17 oktober 2013 vanaf 13u30 organiseert de onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research van de Universiteit Hasselt een studienamiddag rond het thema "werk en handicap". Elk vanuit hun eigen perspectief gaan gerenommeerde binnen- en buitenlandse sprekers in op de ervaringen van werknemers met een handicap, welke organisationele oplossingen hiervoor bestaan en wat de uitdagingen zijn voor beleid, management en wetenschappelijk onderzoek.

Programma

13.30 uur Verwelkoming door prof. dr. Piet Pauwels, Decaan van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, Universiteit Hasselt

13.45 uur Inleiding door dhr. Bob Van den Broeck, Raadgever Gelijke Kansen en Onderwijs, Kabinet van Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

14 uur Lezing: "Disability and Impairment at Work. Career Implications of contested conceptualizations" door prof. dr. Jannine Williams, lecturer in Organisatiegedrag aan de Newcastle Business School, Northumbria University UK.

15 uur Lezing: "IBM's Global Diversity Leadership: Diversity in the 21st Century " door dhr. Yves Veulliet, Diversity & Inclusion Program Manager bij IBM Europe.

16 uur Koffiepauze

16.30 uur Lezing "Over de berg en de muis: mogelijkheden en drempels voor personen met een handicap en chronische ziekte op de arbeidsmarkt" door Jos Wouters, Stafmedewerker Werkgelegenheid en Redelijke Aanpassingen bij GRIP vzw

17.30 uur Receptie

Info en inschrijvingen

Deelname is gratis!
Graag inschrijven via:  http://www.uhasselt.be/SEIN-studiedag

Met steun van Mobistar, GDF Suez, NMBS Holding en de Vlaamse Overheid, programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

Thursday, 10 October 2013

Friday, 4 October 2013

Mid-term Conference over Maatschappelijke Uitdagingen

Mid-term Conference - dinsdag 26 november 2013

'Inburgering en integratie - Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen'
Vlaams Parlement - Brussel

Programma via http://www.steunpuntieni.be/main.aspx?c=.SII&n=107116

Deelname aan de conferentie is gratis.


Inschrijven kan enkel via registratieformulier uiterlijk tot 8 november 2013.