Wednesday, 27 June 2012

Prijs Charles Ullens van de Boudewijnstichting voor onderzoek naar het migratie- en integratiebeleid

Prijs voor doctoraatsproefschriften, eindverhandelingen en artikels over migratie en integratie

Waarover gaat het?

Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van migratie en integratie. Het onderzoek moet een belangrijke rol spelen om de Belgische beleidsverantwoordelijken te helpen bij het uitstippelen van een doeltreffend en coherent beleid om die uitdagingen aan te pakken. Daarom lanceert het Fonds Charles Ullens, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een prijs die elk jaar zes jongeren zal bekronen die een nuttige bijdrage hebben geleverd aan de politieke besluitvorming over deze onderwerpen.

Voor meer info zie http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293417&langtype=2067&hq_e=el&hq_m=1808544&hq_l=2&hq_v=27000009c4

 

5th ESRC Research Methods Festival, 2-5 July 2012 (Oxford, UK)

Biggest research methods event of the year in the UK presents latest innovations in methods

The 5th ESRC Research Methods Festival kicks off next week with delegates set to enjoy the widest range of outstanding research presented at the event to date.

This year's Festival has presentations, workshops and discussions on some of the most exciting and cutting-edge research and research methods being undertaken currently in the UK and elsewhere.

The Festival, which takes place from July 2nd-5th at St Catherine's College, Oxford, and is organized by the National Centre for Research Methods, is the biggest to date with nearly 70 events (a mixture of research presentations, workshops, lectures and discussions), and more than 800 delegates attending from all over the world.

Lieve Lembrechts will present a poster on her PhD research ‘implementation of work-life balance policies – effects on individual work outcomes’, supervised by Patrizia Zanoni and Marijke Verbruggen (co-supervisor).

Website: http://www.ncrm.ac.uk/RMF2012/home.php

Date & location: 2-5 July 2012, Oxford (UK)