Wednesday, 25 September 2013

vacature onderzoek handicap en diversiteit

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

navorser-master handicap en diversiteit

Achtergrond
In 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag betreffende de Rechten van Personen met een Handicap, dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap waarborgt, herinnert en specifieert. De verschillende Belgische overheden hebben het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding het mandaat van onafhankelijke organisatie, zoals voorzien in artikel 33 §2 van het Verdrag, toevertrouwd. Hierbij heeft het Centrum drie opdrachten, namelijk bekendmaking, bescherming en opvolging van de uitvoering van dit Verdrag. In het kader van deze opvolgingsopdracht heeft het Centrum aan een consortium van Belgische universiteiten de opdracht gegeven een consultatie van de betrokken actoren uit te voeren.
Taakomschrijving
 • Binnen de onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research zal de kandidaat instaan voor het voorbereiden, uitvoeren, verwerken en analyseren van gesprekken in focusgroepen bestaande uit actoren uit verschillende maatschappelijke domeinen. Daarbij komen een aantal cruciale thematieken die verband houden met het dagelijks leven van personen met een handicap aan bod.
 • De projectmedewerk(st)er zal zich in hoofdzaak richten op personen met een handicap en actoren die betrokken zijn in het leven van personen met een handicap binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. In de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten ligt een sterke nadruk op het betrekken van personen met een handicap en het implementeren van een oplossingsgerichte analyse.
 • De projectmedewerker zal tot slot ook rapporteren over de analyse van de verzamelde gegevens.
 • Bij aanvang van de aanstelling wordt een specifieke training voorzien. Alle onderzoeksactiviteiten gebeuren eveneens in nauw overleg met de multidisciplinaire task force van het consortium en de onderzoekers in Franstalig en Duitstalig België.
Profiel
 • Je hebt heeft een sterke interesse in en ervaring met sociaal-wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek ervaring met handicap-onderzoek strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt heeft aantoonbare ervaring met het implementeren van kwalitatieve onderzoeksmethodologie ervaring met focusgroepmethodologie strekt tot aanbeveling;
 • Je beschikt beschikt over goede Nederlandstalige schrijfvaardigheden, alsook goede mondelinge vaardigheden in het Engels en Frans;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je kan zelfstandig werken.
Diploma
Master in de politieke en sociale wetenschappen, psychologie, sociale en culturele antropologie, criminologie, rechten, pedagogische wetenschappen, communicatiewetenschappen of agogische wetenschappen (of gelijkwaardig).
Tewerkstelling
Voltijdse (100%) aanstelling als master-navorser (Bijzonder Academisch Personeel) voor een periode van 6 maanden met indiensttreding oktober-november.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   dr. Stefan HARDONK,+32-11-268673, stefan.hardonk@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 09 oktober 2013.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.

Thursday, 19 September 2013

Call for abstracts (24-26 June 2014) Stream: Gender and Disability in Work and Organisation

8th Biennial International Interdisciplinary conference, 24th – 26th June, 2014

Keele University, UK

 

Call for abstracts

Gender and Disability in Work and Organisation

 

Jannine Williams, Northumbria University, ENGLAND

Deborah Foster, Cardiff University, WALES

Alan Roulstone, Leeds University, ENGLAND

Stefan Hardonk, Hasselt University, BELGIUM

 

This stream aims to promote the exploration and development of research on gender, disability, ableism and impairment in work and organizations.  In doing so, we encourage a concern with the construction of disability within a category of social relations; in relation to and with non-disability, and how this set of relations is shaped through and interacts with gender relations, the organization of gender and the gendering of organizations. This focus emerges from a long standing concern to highlight the importance of developing richer understandings of inequality and privilege in studies of work and organizations, where gender is well established, yet disability remains marginal  (Williams and Mavin, 2012; Foster and Vass, 2013). Acker's (1990:146) work on gender reflects a broad concern to critique gender processes which explore how 'advantage and disadvantage, exploitation and control, action and emotion, meaning and identity, are patterned through and, in terms of a distinction between male and female, masculine and feminine', however, the patterning of organizing along distinctions between disability and non-disability and the differences this makes for women and men remain under-researched.

 

Feminist disability studies research also highlights the neglect of disability in feminist and gender debates (Thomas, 2006). In turning to disability studies we find a rich literature which suggests that the conceptualization and theorization of disability makes a difference to how organizing processes and practices are understood to reflect (and privilege) distinctions between disabled and non-disabled people.  From this literature a distinction between impairment (bodily variations designated impairments (Thomas, 2007)) and disability (the contextual factors which mediate the experience of impairment, marginalizing experiences of impairment and the social spaces available to disabled people (Williams and Mavin, 2012)) emerges, which suggests further research is required to understand how processes and practices in organizing reflect, sustain or challenge such understandings. For example, recent research on ableism, the privileging and maintenance of non-disability as an organizing normative principle (Campbell, 2009; Chouinard, 1997; Hughes, 2007) may contribute to understanding how experiences of impairment become marginalized. Ableism can be understood as the 'ideas, practices, institutions and social relations that presume ablebodiedness, and by so doing, construct…[disabled people]…as marginalised…"others"' (Chouinard, 1997:380).  Understanding how ableism contributes to gendered experiences of organizing can bring disability research into line with epistemological critiques in organization studies which have highlighted the importance of asking for how and for whom knowledge is produced (Calás and Smircich, 1999; Ferguson, 1994), and studies of difference more broadly.

 

Recent work in organisation studies has highlighted how disabled, female and older workers are discursively constructed as 'different' and problematic, unable to perform as expected, with material effects (Zanoni, 2011). Being perceived as unable to perform as anticipated is suggested to be tied to standardised work processes, and expectations of flexibility for maximum productivity, yet such 'difference' categorizations were simultaneously re-appropriated by disabled organizational members, using their discursively constructed 'difference' to resist management control (Zanoni, 2011).

 

In the sociology of work & employment, moreover, Foster (2007), Foster and Fosh (2010) and Foster and Wass (2013) have highlighted the need for further  research on the workplace experiences of disabled employees, the negotiation of adjustments and the need to challenge conceptions of standardized work for people living with impairment, because ableist norms, like gendered norms, shape work contexts.  They argue that work is designed around normative assumptions of non-disability, and that disabled employees cannot achieve organisational 'fit' until managers reconceptualise jobs.  This requires a radical culture change around our understanding of what is a standard job, intersecting with debates about gender and flexible/ non-standard work. Roulstone and Williams (2012) suggest that whilst management may hold the prerogative for workplace adjustments, the experiences of disabled managers and leaders suggests they similarly experience some complexity in negotiating work organization contexts. Openness about impairment, negotiating changes to work remits, or gaining reasonable adjustments (to draw upon a legislative discourse) are agued to produce practical and ontological risks for disabled senior managers and leaders which suggests an unstable boundary between what is understood as acceptable or an exception (Boyd, 2012) in work organizing contexts. It is suggested this is particularly the case for disabled people with fluctuating or less stable impairments, or impairments which remain more socially stigmatized such as mental health. Risks may produce 'glass partitions', limiting horizontal or vertical moves for disabled managers and leaders to minimise opening impairment related requirements to scrutiny, and possible rejection. 

 

Finally, the focus in this stream upon impairment and impairment effects (Williams and Mavin, 2012) reflects and suggests a reconnection with the body through embodiment studies of social action (Dale, 2001; Hassard et al., 2000).  The body is understood not as a 'normal, finished and fixed entity' (Williams and Mavin, 2013:7), but as socially and materially produced, yet whose construction is masked by the everydayness of the production of social relations (Dale, 2001). For example Burrell and Hearn (1989) have argued that sexuality is an ordinary public process, intimately tied up with gender power imbalances, and as Hearn and Parkin (1987) argue, is subsumed under and a part of a gender identity. Disability research has highlighted the extent to which disabled bodies are desexualized (Shakespeare et al., 1996), or hypersexual/deviant or objects of fetishism (Liddiard, 2011; Shakespeare et al., 1996). Liddiard (2011) suggests disabled women's impaired bodies may be different to feminine norms, and disabled women then have to work to (re)claim sexual identities in the public sphere, and manage non-disabled voyeurism and curiosity in social interactions, issues which point to the complexity of disability, gender and sexuality (Liddiard, 2011; Shakespeare et al., 1996).  We invite empirical, theoretical and reflective contributions which explore gender and disability. Possible topics include but are not limited to, the following:

·         Research concerned with how organizing can challenge the assumed norm of a male, white, non-disabled body to surface the ways in which impaired bodies are socially mediated and the implications for disabled organizational members

·         the difference disability, as a constructed difference, makes for disabled men or women in gender relations, the organization of gender or the gendering of organizations

·         Discourses of disability drawn upon by managers in response to disabled workers, and the material effects of different constructions of disability for disabled organizational members. How do these differ by country context?

·         How disabled organizational members resist management control/negative constructions of disability

·         The relationships between gender, disability, impairment type, and role/sector, country context and how these shape work experiences

·         How disabled senior organizational members' negotiate organizing contexts and the career implications of such negotiations

·         How impairment effects feature in disabled organizational members' experiences of work 

·         Embodied experiences of disabled organizational members

·         The impact of gender in negotiating reasonable adjustments

·         Gender, disability and the legal employment context

 

Abstracts of approximately 500 words (ONE page, Word document NOT PDF, single spaced, excluding references, no header, footers or track changes) are invited by 1st November 2013 with decisions on acceptance to be made by stream leaders within one month. All abstracts will be peer reviewed. New and young scholars with 'work in progress' papers are welcomed. Papers can be theoretical or theoretically informed empirical work. In the case of co-authored papers, ONE person should be identified as the corresponding author. Note that due to restrictions of space, multiple submissions by the same author will not be timetabled. Abstracts should be emailed to: jannine.williams@northumbria.ac.uk. Abstracts should include FULL contact details, including your name, department, institutional affiliation, mailing address, and e-mail address. State the title of the stream to which you are submitting your abstract. Note that no funding, fee waiver, travel or other bursaries are offered for attendance at GWO2014.

 

 

 

 

 Wednesday, 4 September 2013

17/09 start nieuwe editie SOFIA, hét mentor-, netwerk- en vormingsprogramma voor vrouwelijke ondernemers & leidinggevenden

Op zoek naar een inspirerende mentor? Zin om te netwerken met gelijkgestemden? Interesse in concrete en praktische tips? ... en dit alles in kleine toegankelijke groepjes bij jou in de buurt? Dan is SOFIA iets voor jou!
 
We komen maandelijks gedurende één jaar in kleine groepjes (15 à 20 dames), regionaal (Limburg, Kempen en Vlaams Brabant) samen. Dit gebeurt steeds op een dinsdagavond vanaf 18.30u. De samenkomsten worden geleid door mentoren, dames met veel ervaring in ondernemerschap of management.
Na een startseminarie behandelen we diverse thema’s, bvb. vrouw & management, marketing, HR, etc. De concrete invulling van deze thema’s gebeurt steeds ‘op maat’ van de groep. Praktijkcases en ervaringsuitwisseling vormen de basis van de avonden, iedereen haalt en brengt ervaringen, tips en adviezen…
Tweemaal per jaar organiseren we een netwerkevent of bedrijfsbezoek over de regionale groepen heen. Hierbij kom je in contact met de vele alumni die ons programma telt (SOFIA bestaat immers reeds 12 jaar!). We starten het jaar feestelijk met een eerste netwerkevent op 17/09 in Craywinckelhof (Lubbeek).

Deelnemen aan Sofia betekent:
• Je relatienetwerk uitbreiden met interessante collega’s
• Concrete vragen/cases bespreken met ervaren mentoren
• Je managementkennis vergroten via een opleiding op maat

Getuigenissen
 • "SOFIA is voor iedere vrouw interessant. Je leert zoveel aspecten over leiderschap, maar ook over balans werk-privé. Daarnaast is SOFIA gewoon fun, op een ontspannen manier leer je concrete & praktische zaken bij!" Hilde Lemmens  (Alumnus SOFIA Leuven)
 • “De afwisseling van theorie en praktijk binnen SOFIA is écht een meerwaarde" Françoise Chombar (Mentor SOFIA Kempen & CEO Melexis)

Meer info & inschrijven
Meer info: www.uhasselt.be/sofia; sarah.verlackt@uhasselt.be
Inschrijven kan tot 15/09/2013. Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt!