Friday, 26 October 2012

Online Conference: Migration in a Changing World: Where Do We Go Now? (5-9 November 2012)

Wiley-Blackwell is delighted to announce our next Exchanges Online Conference, Migration in a Changing World: Where Do We Go Now?

Conference registration and participation is free of charge. The conference will take place 5-9 November 2012 and will bring together academics from the disciplines of geography, economics, history, policy, philosophy, peace studies, religious studies, sociology, politics, cultural studies and more.

More information on http://wileyblackwellexchanges.com/2012/03/08/new-online-conference-migration-in-a-changing-world-where-do-we-go-now-5-9-november-2012/?utm_source=International+Migration+Institute&utm_campaign=e65123b678-September_2012_IMI_E_update&utm_medium=email

 

 

 

Tuesday, 23 October 2012

WSE Arbeidsmarktcongres 2013

Op donderdag 7 februari 2013 organiseert het Steunpunt WSE in samenwerking met het Departement WSE opnieuw een Arbeidsmarktcongres. Het doel van dit congres is om op basis van onderzoek en ervaringen het debat over de werking van de arbeidsmarkt aan te scherpen.

We starten met een keynote presentatie van de Europese Commissie over de bevindingen in het ‘2012 Ageing Report’. Daarna voorzien we een aantal thematische parallelsessies met lezingen over diverse aspecten van de arbeidsmarkt. We richten ons hierbij op actuele thema’s en recent arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen en Nederland. Om af te ronden brengen we naar goede gewoonte een ‘diagnose’ van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Voor meer info, zie http://www.steunpuntwse.be/view/nl/8547494

Saturday, 13 October 2012

Proportion of migrants with degrees on the rise – OECD

As international migration has risen in recent decades, the proportion of migrants with university degrees has also increased – with the most recent migrants to developed countries likely to be the best educated – according to just-released statistics from the OECD.

 

See http://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf

 

 

Tuesday, 9 October 2012

Acco-prijs vereniging voor sociologie

Net zoals de vorige jaren organiseert de Vereniging voor Sociologie, in samenwerking met Uitgeverij Acco, een wedstrijd onder de pas afgestudeerden. Om voor deze “ACCO-prijs van de Vereniging Voor Sociologie” in aanmerking te komen, dienen de afgestudeerden van het academiejaar 2011-2012 een artikel in te zenden dat betrekking heeft op hun eindverhandeling. De auteur van het beste artikel wordt laureaat en ontvangt daarvoor een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de VVS voor één jaar (met inbegrip van een abonnement op het Tijdschrift voor Sociologie). Het bekroonde artikel wordt bovendien in het Tijdschrift voor Sociologie gepubliceerd (eventueel na een herwerking). Het moet gaan om een vlot leesbaar wetenschappelijk artikel met een maximumomvang van 8000 woorden (ca. 20 bladzijden). De concrete auteursrichtlijnen vindt u achteraan in het Tijdschrift voor Sociologie of op www.sociologie.be onder de rubriek. Indien een herwerking van het winnende artikel wordt gevraagd, is de prijsuitreiking gebonden aan deze herwerking.

 

Wij nodigen u dan ook graag uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook de niet bekroonde artikels komen trouwens in aanmerking voor publicatie in het Tijdschrift voor Sociologie, indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

 

U kunt uw inzending tot 31 januari 2013 doorsturen naar Jessy.Siongers@UGent.be met het artikel als Word-bestand in bijlage en “Inzending Accoprijs” als titel. Op iedere inzending volgt een ontvangstbevestiging.

 

Wednesday, 3 October 2012

SEIN lunchseminarie 'kwaliteit van tewerkstelling' 05/10/2012

 

 

Lunchseminarie "Kwaliteit van tewerkstelling" door prof. dr. Christophe Vanroelen (VUB)

05 okt 2012 12.00u - 13.30u

 

Kwaliteit van tewerkstelling. Een multidimensioneel concept voor het meten van de welzijns- en gezondheidsgevolgen van hedendaagse tewerkstelling.

Lunchseminarie door prof. dr. Christophe Vanroelen, Interface demography, VUB

Het is een open deur intrappen te stellen dat de arbeidsmarkt onderhevig is aan snelle veranderingen. Deze veranderingen behelzen niet alleen de inhoud van arbeidstaken, maar ook de manier waarop tewerkstelling georganiseerd wordt. Gedurende de laatste decennia werd het idee van “standaard tewerkstelling” binnen een vaste organisatie, op vaste tijdstippen, op een vaste plaats, met een voorspelbaar loon, gegarandeerde collectieve sociale rechten, doorgroeimogelijkheden, collectieve vertegenwoordiging, enz. meer en meer verlaten. Niet- standaard tewerkstelling is aan een opmars bezig en is een erg complex gegeven. In het beste geval vertegenwoordigt het een ideale integratie van de flexibiliteitwensen van werkgevers en werknemers. In het slechtste geval is er sprake van precaire tewerkstelling. Hierdoor is het een belangrijke, maar ook complexe opdracht om de gevolgen op het welzijn en de gezondheid van werknemers in te schatten. De traditioneel gehanteerde methode – die bestaat uit het vergelijken van standaard en niet-standaard contracten – levert weinig bevredigende conclusies op. In deze uiteenzetting wordt een alternatieve methode voor het meten van de kwaliteit van hedendaagse tewerkstelling – en de gevolgen ervan voor het welzijn en de gezondheid van werknemers voorgesteld. Daarnaast zullen eerste empirische onderzoeksresultaten worden voorgesteld.

Na afloop van het seminarie wordt u een broodjeslunch aangeboden.

Deelname is gratis, inschrijven via email is verplicht: koen.vanlaer@uhasselt.beALGEMENE INFORMATIE
05 okt 2012 12.00u - 13.30u

Locatie:
UHasselt, campus diepenbeek , Lokaal B103

Contactpersoon UHasselt:
VAN LAER Koen