Friday, 14 June 2013

Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders

Minister Smet lanceert mediacampagne

“Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders”

 

Mensen verschillen. Ondanks die verschillen maken we allemaal deel uit van dezelfde samenleving. Toch zien we mensen met een handicap zelden gewoon als mensen, mensen met hun talenten, hun mogelijkheden en hun eigen kleine kantjes. Daarom lanceert Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet een campagne die de stereotypen rond mensen met een handicap doorprikt.

 

In het verleden werden mensen met een handicap vaak gemeden, betuttelend of problematiserend benaderd. Toch kan het anders. De beperking of de handicap moet niet ontkend worden, maar het moet niet altijd of alleen maar daar over gaan. Mensen met een handicap zijn veel meer dan hun handicap. De laatste jaren verandert er heel wat. Mensen met een handicap eisen hun rechten op als burgers en ze willen niet meer betutteld worden. Ze willen volwaardig deelnemen aan de samenleving en gezien worden als actieve en veelzijdige mensen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt daar op verschillende manieren mee aan gewerkt . Toch blijft het beeld dat we van mensen met een handicap hebben hardnekkig stereotype. Met de campagne “Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders” en enkele treffende spotjes gaan we de stereotypes te lijf.

 

“Het gaat er vooral om dat we mensen met een handicap in onze maatschappij de kansen geven waar ze recht op hebben en dat betekent dat ze als gewone mensen worden gezien en op een evidente manier aan bod komen. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig en deze spotjes zijn dan ook een belangrijke eyeopener over hoe we kijken naar mensen met een handicap”, aldus minister Pascal Smet.

 

De spotjes werden gemaakt met mensen met een handicap in de hoofdrol en de scenario’s werden afgetoetst bij partners en organisaties van mensen met een handicap.

Minister Smet roept tegelijk ook alle media op om met creatieve en positieve antwoorden gevolg te geven aan deze campagne. De VRT springt alvast mee op de kar. Van 13 tot 30 juni heeft de VRT redactionele aandacht voor mensen met een beperking  in diverse programma’s op radio en TV, onder meer in Vlaanderen Vakantieland, 1000 zonnen,  Vanthilt on tour, enz…

 

Bekijk de campagnespotjes hier.