Thursday, 17 August 2017

Invitation: International Francqui Chair Professor Steven Vallas


  Bekijk de webversie  


 
KU                           LeuvenInvitation: International Francqui Chair Professor Steven Vallas
September 2017 - February 2018
scales

  inaugural  

 

Flexible Employment Regimes and Social Inequalities

Inaugural Francqui Lecture Professor Steven Vallas - 21 September 2017

A spectre is increasingly haunting European workers. Increasingly called "precarity", the term has only recently been invented, and has quickly become a major concern among not only scholars studying the transformation of employment, but also policy makers, union leaders, feminists, immigrants, and social activists generally. In an age of globalization, the financial crisis, and the digital revolution, a sense of fear and anxiety about economic security has gripped millions of workers to an extent not felt for generations.

Mindful of these concerns, the Francqui Foundation is proud to sponsor a program of events that will be led by the American sociologist Professor Steven Peter Vallas of Northeastern University. 

The program commences with an inaugural lecture on "Precarity, Inequality, and the Crisis Tendencies of Neo-liberalism." Scholars from nine Belgian universities will then participate in a series of monthly workshops designed to advance the state of our knowledge about five core themes:

 • the reconfiguration of collective bargaining;

 • the health consequences of economic vulnerability;

 • labor market restructuring and the need for active labor market policies;

 • alternative forms of employment beyond market-based work; and

 • the meanings of workplace "diversity" in an age of ethno-nationalism.

The program will close with a symposium in which leading policy makers and intellectuals share their vision of social and economic paths leading beyond the political economy of insecurity. 

Personal invitation opening lecture:

We are very pleased to invite you to this opening lecture with Professor Steven Vallas which will include speeches by a member of the Board of Governors (KU Leuven), Bart Kerremans (Dean of the Faculty of Social Sciences) and Professor em. Pierre Van Moerbeke (Francqui Foundation). This will be followed by a reception at 7 pm. Please let us know if you will be joining us by clicking here. Please contact us at francquichair@kuleuven.be if you have any questions.

Date: 21 September 2017
Time: 5:00 -7:00 pm
Venue: Promotiezaal (Universiteitshallen), Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Reception: R-café, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven

Please register here for the opening lecture and/or the workshops before 14 September 2017.

Workshops:

Please click here for more details on the workshops.

 

   

Negotiating Precarity: Comparative Perspectives on Post-Fordist Employment Regimes

19 October 2017, 12:00-5:00 pm, at Université Catholique de Louvain.
Organizers: Valeria Pulignano (KUL) and Laurent Taskin (UCL)

 


   

The Personal Consequences of the Neo-Liberal Turn: Subjectivity, Alienation, and Worker Health

16 November 2017, 12:00-5:00 pm, Université Libre de Bruxelles.
Organizers: Christophe Vanroelen (VUB) and Pierre Desmarez (ULB).

 


   

Neo-Liberalism and 'Active' Labor Market Policies: Dilemmas and Debates

14 December 2017, 12:00-5:00 pm, Université de Liège.
Organizers: Francois Pichault (Ulg) and Ive Marx (UA)

 


   

Different Forms of Work in a Post-Fordist Labor Regime: Policies, Discourses, and Experiences

18 January 2018, 12:00-5:00 pm, Universiteit Gent.
Organizers: Lesley Hustinx (UGhent) and Valeria Pulignano (KUL)

 


   

Neo-Liberalism and Social Differences: Organizing 'Diversity'

8 February 2018, 10:30 am-1:30 pm, Universiteit Hasselt.
Organizers: Patrizia Zanoni (UHasselt) and Christophe Vanroelen (VUB)

 


   

Closing Conference

8 February 2018, 2:00-5:30 pm, Universiteit Hasselt.
Organizers: Patrizia Zanoni (UHasselt) and Valeria Pulignano (KUL)

 

 

 

International Francqui network:  KU Leuven (Host institution – Prof. Valeria Pulignano), Universiteit Hasselt: Prof. dr. Patrizia Zanoni, Université Catholique de Louvain: Prof. dr. Laurent Taskin, Vrije Universiteit Brussel: Prof. dr. Christophe Vanroelen, Universiteit Gent: Prof. dr. Lesley Hustinx, Université de Liège: Prof. dr. François Pichault, Universiteit Antwerpen: Prof. dr. Ive Marx, Université Libre de Bruxelles: Prof. dr. Pierre Desmarez.

To unsubscribe from this alert, please send us an e-mail.

 
Onze universiteit op Facebook


--

Eline Jammaers
Doctor-Assistent
SEIN - Identity, Diversity & (In)equality Research
 
T +32(0)11 26 86 73
 
www.uhasselt.be
Universiteit Hasselt - Campus Hasselt
Martelarenlaan 42 - B-3500 Hasselt
Kantoor F4
 

Tuesday, 20 December 2016

In de Standaard: CD&V: 'Alleen quota en boetes kunnen gehandicapten aan werk helpen'


CD&V: 'Alleen quota en boetes kunnen gehandicapten aan werk helpen'
Foto: hrb
CD&V wil de arbeidsmarkt voor gehandicapten openbreken, te beginnen met de publieke sector. Desnoods met boetes, zoals in Duitsland.

In ons land raken mensen met een arbeidshandicap veel minder gemakkelijk aan een job dan in andere Europese landen. Maar 40,7 procent van die doelgroep kan betaalde arbeid vinden. Europees koploper is Zwitserland met 69 procent. Het Europees gemiddelde is 47,3 procent.

Nochtans heeft de overheid al jaren streefcijfers voor de aanwerving van gehandicapten. Die zijn er zowel federaal als bij de deelstaten en lokale besturen. Voor de Vlaamse administratie gaat het om 3 procent. Dat streefcijfer wordt structureel niet gehaald, ook niet door de andere overheden. Alleen de Waalse provincies en gemeenten slagen erin.

De CD&V-senatoren Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels willen dan ook een ambitieuzere aanpak. 'Bijna vijf jaar na de goedkeuring van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap staan we eigenlijk niet ver genoeg.

De Bethune legt daarom een pakket van maatregelen neer bij verschillende beleidsniveaus. Het opvallendste is om de streefcijfers voor aanwerving in de publieke sector te vervangen door dwingende quota. En net als in Duitsland zouden er effectief boetes betaald moeten worden als die quota niet gehaald worden. Die boetes vloeien dan naar een fonds om mensen met een beperking aan werk te helpen. 

Het plan richt zich in de eerste plaats op de publieke sector, voor private werkgevers wordt naar de sociale partners gekeken. Als initiatief uitblijft, zouden ook daar dwingende maatregelen moeten komen.

Friday, 28 October 2016

Vacature onderzoeksmedewerker Stichting Innovatie & Arbeid bij de SERV voor het thema ‘ondernemerschap’ (m/v)

Vacature onderzoeksmedewerker Stichting Innovatie & Arbeid bij de SERV voor het thema 'ondernemerschap' (m/v)

Stichting Innovatie & Arbeid: wie zijn wij?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

 • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
 • werkbaar werk en langere loopbanen
 • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

De Stichting voert onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan ander beleidsgericht onderzoek. De Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Onderzoeksresultaten kunnen bv. het SERV-overleg ondersteunen of via de sociale partners hun weg vinden naar toepassingen op de werkvloer.

De Stichting bestaat uit een team van twaalf onderzoeks- en vormingsmedewerkers en werkt nauw samen met de andere diensten en afdelingen binnen de SERV.

Jobomschrijving

De Stichting is op zoek naar een breed inzetbare onderzoeksmedewerker met interesse in het thema ondernemerschap.

Ondernemerschap verwijst niet alleen naar het opstarten van een eigen zaak, maar ook naar alle volgende fases in het ondernemerschap zoals continueren, groeien, herstarten … binnen een brede waaier aan sectoren. Een gunstig ondernemingsklimaat is belangrijk om ondernemerschap en ondernemingszin te bevorderen. Ondernemerschap gaat voor de SERV hand in hand met werknemerschap.

De Stichting voert onderzoek naar ondernemerschap op verschillende niveaus:

 • op het niveau van het individu: de intenties, competenties en het gedrag van (potentiële) ondernemers, de loopbaan van ondernemers, de bezorgdheden van ondernemers, hun werksituatie, financiële situatie …
 • op het bedrijfsniveau: de organisatie- en juridische structuur van ondernemingen, hoe ze zich ontwikkelen en financieel en sociaal kapitaal opbouwen, de innovatiestrategie en samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen, het HR-beleid  …
 • op het sectorniveau: de noden, profielen, uitdagingen … van ondernemingen binnen een bepaalde branche, de positie t.o.v. andere sectoren in Vlaanderen ...
 • op het macroniveau: het belang van startende of gevestigde ondernemingen en sectoren voor de samenleving met hun impact op tewerkstelling, regionale ontwikkeling, ruimtegebruik, innovatieniveau en financiële situatie van een land of regio …

Taken?

 • Je voert zelfstandig en in teamverband wetenschappelijk onderzoek uit. Dat omvat het formuleren van projectvoorstellen, opzetten en uitvoeren van onderzoek, rapporteren over en presenteren van onderzoeksresultaten.
 • Je valoriseert de onderzoeksresultaten zodat ze ingang vinden bij de sociale partners en het ruime doelpubliek van de SERV.
 • Je volgt nationaal en internationaal onderzoek op over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid met aandacht voor de sociaal-economische aspecten.
 • Je deelt je kennis met je collega's, werkt samen aan projectoverstijgende taken en ondersteunt de SERV in zijn rol van overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners.
 • Je onderhoudt contacten, zowel intern als extern met expertisecentra, bedrijven en organisaties, sectoren, administraties ….
 • Je vertegenwoordigt de Stichting in instellingen, stuurgroepen, netwerken, steunpunten.
 • Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

Wie ben jij?

 • Je hebt een universitair diploma (master), bv. uit een economische of een sociaal-wetenschappelijke richting.
 • Je hebt kennis over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.
 • Je kan vanuit de thematische cluster ondernemerschap, economie en innovatiebeleid waar nodig verbanden leggen met de andere thematische clusters waarrond de Stichting werkt.
 • Je hebt voeling met de wensen en noden van de sociale partners.
 • Je hebt (uit je opleiding of professionele ervaring) kennis van verschillende onderzoeksmethoden en –technieken. Ervaring in kwantitatief onderzoek is een pluspunt.

Vereiste competenties

 • Je bent sterk in analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken.
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je bent in staat relevante literatuur correct te interpreteren in het Nederlands, Engels en Frans.
 • Je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze.
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de SERV.
 • Je werkt actief samen met de collega's om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.
 • Je legt vlot contacten.

Wat bieden we jou?

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112 (geïndexeerde brutomaandwedde min. € 3.381 en max. € 5.063).
 • We houden rekening met al gepresteerde diensten om de geldelijke anciënniteit vast te stellen.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer.
 • Eigen verantwoordelijkheden binnen een aangenaam werkkader.
 • Een actief opleidingsbeleid.
 • Een collegiale en open werksfeer.
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.

Interesse?

 • Heb je interesse voor deze functie? Dan vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Stuur de ingevulde vragenlijst samen met je curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be
  Wij verwachten je reactie ten laatste op zondag 20 november 2016.
 • Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk.
 • Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveauge-lijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric

Meer info

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers – verantwoordelijke  personeelsdienst - op het nummer 02 209 01 11 of via sollicitatie@serv.be

Je kan ook terecht bij Katrijn Vanderweyden - hoofd van de Stichting Innovatie & Arbeid - op het nummer 02 209 01 46 of via kvanderweyden@serv.be

Wednesday, 26 October 2016

Professor Zanoni legt uit waarom sommige beroepen moeilijk los te koppelen zijn van geslacht

'Bepaalde beroepen blijken moeilijk los te koppelen van een geslacht', zegt professor Patrizia Zanoni, die zich aan de Universiteit Hasselt toelegt op arbeid en diversiteit. 'De kenmerken van die beroepen zijn cultureel sterk gelinkt aan de eigenschappen die aan mannen of vrouwen worden toegeschreven. Hoe we denken, leidt ertoe dat sommige richtingen exclusief voor jongens of meisjes lijken.'

Lees het volledige artikel op: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161025_02539067

 

Vacature junior consultant HR & Organizational Development

VLS CONSULTiNG heeft als missie gepassioneerde leiders en gedreven organisaties voor iedereen te creëren!

VLS CONSULTiNG biedt praktijkgericht resultaatgedreven advies op vlak van leiderschap, human resources en organisatieontwikkeling voor individuen, teams en organisaties. Meerwaardecreatie door maatwerk staat centraal. Onze waarden zijn de drijvende kracht bij al onze activiteiten.

Door oprechte, doelgerichte en resultaatgedreven maatbegeleiding geven we het beste van onszelf aan ons klanten. Actie en kwaliteit staan voorop.

Aan de hand van beproefde strategieën en zelf ontwikkelde systemen willen we meerwaarde bieden in alle sectoren. Bouw mee aan de toekomst van iedereen!

junior consultant HR & Organizational Development

Functieomschrijving

- Je bent aanspreekpunt en partner voor (HR) sleutelfuncties binnen verschillende organisaties en dit zowel commercieel als inhoudelijk;

- Door advies op maat creëer je meerwaarde voor de klanten in verschillende domeinen (leiderschap, algemeen management, human resources management en organisatieontwikkeling). Je denkt daarbij in functie van de klant;

- Je maakt haarscherpe analyses van de organisaties en medewerkers die VLS CONSULTiNG ondersteunt en begeleidt en dit zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;

- Je realiseert diverse (HR) projecten in nauwe samenwerking met en op maat van de noden van de klant;

- Je werkt voor meerdere klanten tegelijk. Dit betekent dat je per week een aantal dagen bij verschillende klanten kan worden ingezet;

- Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van VLS CONSULTiNG door actief op zoek te gaan naar nieuwe klanten en door lange termijn relaties te creëren;

- Je biedt ondersteuning bij het realiseren van contracten en dit zowel administratief als inhoudelijk;

- Je rapporteert aan de eigenaar van VLS CONSULTiNG;

- Je draagt de visie, waarden en cultuur van VLS CONSULTiNG uit in al je activiteiten.

Profiel

- Je hebt een hogere opleiding genoten, bij voorkeur in een economische of menswetenschappelijke richting;

- Je beschikt over een scherpe analytische geest en kan grote hoeveelheden informatie in korte tijd verwerken;

- Je bent in staat situaties en hun context te observeren en kan snel verbanden leggen tussen theoretische concepten en de praktijk;

- Je bent flexibel en dit zowel naar inzet, verplaatsing als inleving in de te adviseren sector;

- Je bent een vlotte gesprekspartner en kan je spreek- en schrijfstijl aanpassen aan de boodschap en de ontvanger;

- Je hebt kennis van de basisprincipes inzake personeelsbeleid en organisatieontwikkeling;

- Je beschikt over commerciële flair en volgt marktevoluties nauwlettend op, je houdt van netwerken;

- Je hebt een uitgesproken interesse voor HR en consultancy;

- Je ben vloeiend in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

- Een uitdagende en boeiende job vol afwisseling en uitdagingen;

- Een aantrekkelijk loonpakket in overeenstemming met jouw ervaring en andere extralegale voordelen;

- Een waaier aan opleidingsmogelijkheden zowel intern als extern;

- Een boeiende en leerrijke werkplek;

- De kans een organisatie in groei mee uit te bouwen.

Meer weten? Surf naar http://www.jobat.be/nl/junior-consultant-hr-organizational-development/job_970223.aspx

Tuesday, 25 October 2016

CALL FOR PAPERS - Special Issue of the Open Access Journal "Ephemera: Theory & Politics in Organization"


 *Peak neoliberalism? Revisiting and rethinking the concept of neoliberalism*


http://www.ephemerajournal.org/content/peak-neoliberalism-revisiting-and-
rethinking-concept-neoliberalismIssue editors: Kean Birch and Simon Springer

Neoliberalism is a ubiquitous concept nowadays, used across numerous
disciplines and in the analysis of diverse and varied phenomena (Springer
et al., 2016). It is conceptualized in different ways as, for example, a
geographical process; a form of governmentality; the restoration of elite
class power; a political project of institutional change; a set of
transformative ideas; a development policy paradigm; an epistemic community
or thought collective; and an economic ideology or doctrine (Springer,
2010, 2016a; Flew, 2014; Birch, 2015a). In relation to organization
studies, and this journal especially, neoliberalism has been strongly
associated with the restructuring of economics as a tool of governance
(e.g. Davies and Dunne, 2016), the transformation of universities and
academia as sites of knowledge pro-sumption and immaterial labour (e.g.
Rai, 2013), the rise of business schools as centres of social and political
reproduction (e.g. Harney, 2009), and the extension of particular forms of
corporate governance dominated by shareholder interests (Birch, 2016).

Neoliberalism has been used to analyse a diverse range of social,
political, economic, and ecological changes, processes, practices,
subjectivities, and much else besides. In one article, for example,
Venugopal (2015) argues that it has been used to analyse almost everything,
from the development of ecosystem services through urban regeneration to
financialization. Others argue that neoliberalism, as currently understood
and theorized, is over-stated as a way to understand recent and ongoing
social changes (Barnett, 2005; O'Neill and Weller, 2014; Birch, 2015b;
Storper, 2016). Such debate raises the question of whether we have hit peak
neoliberalism in terms of the usefulness of the concept to our analysis of
and political engagement with the social world (Springer, 2016b).

Neoliberalism's increasing ubiquity has come at a significant price. Such
variety and diversity in intellectual analysis (i.e. explanatory framework)
and substantive topic (i.e. thing to explain) have produced a glut of
concepts, theories, analyses and so; while this medley can be seen as a
necessary – and fruitful – outcome of such a hybrid and heterogeneous
process, it also has the potential side-effect of leaving us more confused
than enlightened. According to some scholars (e.g. Boas and Gans-Morse,
2009; Birch, 2015b; Venugopal, 2015), neoliberalism is at risk of becoming
almost useless as a result of its indiscriminate use, especially as it is
increasingly taken up in popular debate and discourse. Not all agree with
this assessment, obviously. A number of scholars stress the need to
theorize neoliberalism carefully and precisely in order to ensure its
continuing relevance as a useful concept for understanding the world (e.g.
Peck, 2013; Springer, 2014; also Birch, 2016).

It is increasingly difficult, on the one hand, to parse or synthesize this
intellectual (yet often contradictory) abundance and, on the other hand, to
apply it to policy or practical issues facing diverse communities,
societies, organizations and individuals around the world. A body of
literature is emerging that is critical of current conceptions and
understandings of neoliberalism, highlighting these issues. Another body of
work is emerging that tries to rehabilitate neoliberalism as a concept and
a useful way to analyse the damage that contemporary political economy is
doing to so many people.

The aim of this special issue, therefore, is to revisit and rethink
neoliberalism as an abstract concept and as an empirical object. We invite
contributors to critically evaluate dominant conceptions of neoliberalism,
to examine how we use neoliberalism as an analytical and methodological
framework, and to offer new ideas about how to productively
(re)conceptualize neoliberalism. Below we outline some broad questions that
contributors might like to engage with, although others are welcome:·        How conceptually useful is neoliberalism in different disciplines?

·        How has the concept of neoliberalism evolved over time?

·        Does neoliberalism represent a useful or critical way of
understanding the current state of the world?

·        What are the limitations to our use of neoliberalism?

·        Does neoliberalism need updating as a critical concept in ways
that take us beyond hybridity and variegation?

·        What is missing from debates on neoliberalism in contemporary
scholarship?

·        What makes neoliberalism such a popular analytical framework?

·        Are there alternative ways to conceptualize neoliberalism?

·        Are we in need of finding alternative conceptions that break with
the language of 'neoliberalism' altogether?

·        What might new visions beyond neoliberalism yield in terms of our
collective political future?*Deadline for submissions: 30 June 2017*

All contributions should be sent to both Kean Birch (kean AT yorku.ca) and
Simon Springer (springer AT uvic.ca). If you would like to discuss an idea
with the issue editors then please email them both. We are looking for a
diverse range of contributions including research articles, notes,
interviews, and book reviews. Information about some of these types of
contributions can be found at: http://www.ephemerajournal.org/how-submit.
The submissions will undergo a double-blind review process. All submissions
should follow ephemera's submission guidelines, which are available at:
http://www.ephemerajournal.org/how-submit (see the 'Abc of formatting'
guide in particular).*References*

Barnett, C. (2005) 'Publics and markets: What's wrong with neoliberalism?',
in S.J. Smith, R. Pain, S.A. Marston and J.P. Jones III (eds.) The handbook
of social geographies. London: SAGE.

Birch, K. (2015a) 'Neoliberalism: The whys and wherefores ... and future
directions', Sociology Compass, 9(7): 571-584.

Birch, K. (2015b) We have never been neoliberal: A manifesto for a doomed
youth. Winchester: Zer0 Books.

Birch, K. (2016) 'Market vs. contract? The implications of contractual
theories of corporate governance to the analysis of neoliberalism',
ephemera, 16(1): 107-133.

Birch, K. and V. Mykhnenko (eds.) (2010) The rise and fall of
neoliberalism: The collapse of an economic order? London: Zed Books.

Boas, T. and J. Gans-Morse (2009) 'Neoliberalism: From new liberal
philosophy to anti-liberal slogan', Studies in Comparative International
Development, 44(2): 137-161.

Davies, W. and S. Dunne (2016) 'The limits of neoliberalism: An interview
with Will Davies', ephemera, 16(1): 155-168.

Flew, T. (2014) 'Six theories of neoliberalism', Thesis Eleven, 122: 49-71.

Harney, S. (2009) 'Extreme neo-liberalism: An introduction', ephemera,
9(4): 318-329.

Peck, J. (2013) 'Explaining (with) neoliberalism', Territory, Politics,
Governance, 1(2): 132-157.

Rai, A. (2013) 'Control and becoming in the neoliberal teaching machine',
ephemera, 13(1): 177-187.

Springer, S. (2010) 'Neoliberalism and geography: Expansions, variegations,
formations', Geography Compass, 4(8): 1025-1038.

Springer, S. (2014) 'Neoliberalism in denial', Dialogues in Human
Geography, 4 (2): 154-160.

Springer, S. (2016a) The discourse of neoliberalism: An anatomy of a
powerful idea. Lanham: Rowman & Littlefield.

Springer, S. (2016b) 'Fuck neoliberalism', ACME, 15(2): 285-292

Springer, S., K. Birch and J. MacLeavy (eds.) (2016) The handbook of
neoliberalism. London: Routledge.


Storper, M. (2016) 'The neo-liberal city as idea and reality', Territory,
Politics, Governance, 4(2): 241-263.

Venugopal, R. (2015) 'Neoliberalism as concept', Economy and Society,
44(2): 165-187.

Weller, S. and P. O'Neill (2014) 'An argument with neoliberalism:
Australia's place in a global imaginary', Dialogues in Human Geography,
4(2): 105-130.