Tuesday, 24 April 2012

Symposiumone way ticket to love

SEIN en Coalface organiseren samen “one way ticket to love”, een symposium over huwelijksmigratie, met een afwisseling van beeld en woord, van wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke verhalen. Het symposium vindt plaats op maandag 21 mei in de Mad-Faculty, gelegen op de prachtige locatie van C-Mine te Winterslag (Genk).

 

Klik hier voor de uitnodiging en het programma

 

Met vriendelijke groeten,

Elke Valgaeren

 

 

 

Thursday, 19 April 2012

Zero project: outstanding policies and good practices for persons with disabilities

 

De Zero Project Conference moedigt beleidsinitiatieven aan die erop gericht zijn sociale, juridische, economische en politieke obstakels in de maatschappelijke participatie van personen met een handicap weg te nemen.

 

De conferentie van 2013 zal handelen over het recht op werk zoals voorzien in de UN-CRPD, meer bepaald over "outstanding policies and good practices" in dat domein. Suggesties voor de uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding aan organisaties die zich succesvol inzetten voor het recht op werk van personen met een handicap kunnen via het online-formulier op http://www.zeroproject.org worden ingestuurd.

Monday, 2 April 2012

Oproep Tijdschrift voor genderstudies: de derde leeftijd door een genderbril

Naar aanleiding van het “European Year for Active Aging and Solidarity between Generations” wil het Tijdschrift voor Genderstudies in het laatste nummer van 2012 een podium verschaffen aan auteurs die het ouder worden op een gender- en diversiteitssensitieve wijze in beeld brengen. Abstracts voor artikels kunnen ingediend worden tot 1/5/2012.

 

Call for papers: http://www.sophia.be/index.php/nl/announcements/view/1637