Wednesday, 30 November 2011

"Vrouw & handicap", een nieuwe fototentoonstelling

Het collectief OSE(R) stelt u zijn bewustmakingscampagne voor : "vrouw en handicap”

 

·         Mama, die mevrouw daar… wat heeft ze ? 

·         Chut, zwijg!  Stap door !

 

Via woorden en beelden willen wij bestaande vooroordelen en stereotypen uit de weg ruimen en komaf maken met discriminaties waaraan we in alle aspecten van het dagelijks leven worden blootgesteld: ons zelfbeeld, ons emotioneel leven, moederschap, toegankelijkheid, mobiliteit, geweld en de starende blik van anderen. 

 

Met dit doel voor ogen namen we contact op met mannen en vrouwen die van ver of van dichtbij te maken hebben met handicap. Gewapend met microfoon en fototoestel legden we hun verhalen vast. Sommigen waren bereid om deel te nemen aan enkele workshops ‘schrijven’ en ‘expressie’ en via een blog, dat we hiertoe lanceerden, konden zij met elkaar van gedachten wisselen. Zij maakten ons deelgenoot van hun beleving.

 

Dit leverde ons sleutelmomenten en -beelden op die spreken van de verwachtingen van personen met een handicap, van de hindernissen die zij ondervinden, van misplaatste voorstellen of van gedragingen die hen onrecht aandoen. We hebben geprobeerd dit via allerlei dragers te vertolken, via affiches, postkaarten, fototentoonstellingen, dia’s en via een boek. Zo willen we iedereen er toe aanzetten om handicap op een andere manier te bekijken en om stil te staan bij de manier waarop wij als samenleving hiermee omgaan.


De fototentoonstelling "Vrouw & handicap" heeft plaats in de lokalen van vzw Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.

Te bezichtigen op werkdagen tijdens de kantooruren en dit van 2 december 2011 tot 25 januari 2012.

Friday, 25 November 2011

Interview Elke op radio1 over rapport gelijke kansen

Een kwart van de Vlamingen vindt het begrijpelijk dat allochtonen gediscrimineerd worden bij hun zoektocht naar werk, zo blijkt uit een gelijke kansenstudie van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt. Elke Valgaeren van de Universiteit Hasselt schreef het rapport, zij geeft tekst en uitleg bij de conclusies.

Beluister het interview op de radio1 site via deze link

Monday, 21 November 2011

Info-avond tewerkstelling hooggeschoolde werkzoekenden van allochtone origine
Info- avond 'Hooggeschoolden vallen voor uw bedrijf, valt u voor Eminenta?'
Dinsdag 22 november, 16 - 19 uur


 

Beste ondernemer
Beste HR-verantwoordelijke


Hebt u vrijstaande vacatures op Master- en Bachelorniveau? Eminenta kan u helpen om die in te vullen!Eminenta is een nieuw project dat ontstaan is uit het partnerschap Gent, stad in werking, waarbij hooggeschoolde werkzoekenden van allochtone origine begeleid worden naar een duurzame job op hun niveau. Eminenta is sinds begin oktober van start gegaan. We willen dit graag vieren én u tegelijkertijd beter informeren over dit project.

Daarom nodigen we u uit op voor een info-avond. U ontdekt er wat het project allemaal voor uw onderneming kan betekenen, ontmoet er de medewerkers en hebt achteraf de kans om te netwerken met collega’s en enkele hooggeschoolde allochtonen.

Eminenta helpt u bijvoorbeeld bij het verspreiden van uw vacatures naar hooggeschoolde allochtonen. U kunt ook een beroep doen op Eminenta voor een professionele screening van kandidaten, adviesverlening over uw selectieprocedure en het organiseren van contactmomenten met potentiële
toekomstige werknemers.

Ik hoop u te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten
Sofie Bracke, schepen van Innovatie en Werk - Stad Gent en voorzitter van Gent, stad in werking


Programma
  • 15.30 uur                  Onthaal
  • 16.00 uur                  Voorstelling werking Eminenta
                                   - Ervaringen van hooggeschoolde allochtonen & werkgevers
                                   - Arbeidsmarktexpert Koen Van Laer over 'divers talent' 
  • 17.30 uur                  Afsluiting door Sofie Bracke, schepen van Innovatie en Werk 
  • 17.40 uur -19.00 uur  Receptie en netwerkmoment
Locatie en routebeschrijvingSint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein, 9000 Gent
Partners: Arteveldehogeschool, SERR Gent en rondom Gent, UGent (Beleidscel Diversiteit en Gender), UNIZO Gent-Meetjesland, VFU-Vooruitzenden en Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 17 november via gsiw@gent.be met de vermelding van uw contactgegevens.
                                                                                                 
 
Contact
http://www.gsiw.be - gsiw@gent.be - 09 266 83 65