Monday, 3 November 2014

Het Nieuwe Werken, sleutel tot een betere werkomgeving?


Vleva
Uitnodiging:
Het Nieuwe Werken, sleutel tot een betere werkomgeving?
Op dinsdag 2 december 2014 nemen het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) en de Gezinsbond Het Nieuwe Werken onder de loep. De infosessie vindt plaats van 9 tot 12.30 uur bij vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel.

Beleidsmakers in Vlaanderen, België en Europa willen meer mensen aan het werk. Tegen 2020 moet 75 procent van de Europese bevolking tussen 20 en 64 jaar aan de slag zijn. Het Nieuwe Werken of tijds- en plaatsonafhankelijk werken wordt naar voren geschoven als dé oplossing, maar maakt het ook zijn beloftes waar?

Leidt Het Nieuwe Werken werkelijk tot een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers? Met betere bedrijfsresultaten, een efficiëntere werkorganisatie en meer gemotiveerde werknemers die werk en privé makkelijker combineren?

Wat leert u op 2 december bij vleva?
  • Experts ontrafelen voor u Het Nieuwe Werken: met definities én feiten over het fenomeen in Vlaanderen.
  • U ontdekt wat er in andere Europese lidstaten gebeurt.  
  • U krijgt een inkijk in recent onderzoek over bevindingen en trends in Het Nieuwe Werken in Nederland.
  • Afsluiten doen we met een panelgesprek dat de hype van Het Nieuwe Werken overstijgt: hoe kunnen werknemer, werkgever en wetgever ieder hun steentje bijdragen om van Het Nieuwe Werken een echte win-winsituatie te maken?

Hier vindt u het programma. Deelname aan deze infosessie is gratis, maar inschrijven voor 26 november is verplicht.

Graag tot dan!

Meer info
Vleva - Astrid Hannes - liaisonofficer - astrid.hannes@vleva.eu
Gezinsbond - Lutgard Vrints - attaché werk en gezin - lutgard.vrints@gezinsbond.be

 
Vleva VlaanderenCall for proposals – NNDR 13th Research Conference

The Nordic Network on Disability Research - NNDR 13th Research Conference in Bergen is now opening for proposals of papers. We welcome researchers to submit abstract to the paper sessions, symposia or poster sessions. Final deadline for submitting the abstract is December 8. For more information see our webpage www.nndr2015.org and read the guidelines on the "Call for proposals" page. Welcome to the next NNDR conference in beautiful Bergen in May 6. - 8. 2015.

For the organizers,

Bodil Ravneberg                      Karen Christensen       Jan-Kåre Breivik
Bergen University College      University of Bergen   Bergen University College