Wednesday, 27 June 2012

Prijs Charles Ullens van de Boudewijnstichting voor onderzoek naar het migratie- en integratiebeleid

Prijs voor doctoraatsproefschriften, eindverhandelingen en artikels over migratie en integratie

Waarover gaat het?

Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van migratie en integratie. Het onderzoek moet een belangrijke rol spelen om de Belgische beleidsverantwoordelijken te helpen bij het uitstippelen van een doeltreffend en coherent beleid om die uitdagingen aan te pakken. Daarom lanceert het Fonds Charles Ullens, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een prijs die elk jaar zes jongeren zal bekronen die een nuttige bijdrage hebben geleverd aan de politieke besluitvorming over deze onderwerpen.

Voor meer info zie http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293417&langtype=2067&hq_e=el&hq_m=1808544&hq_l=2&hq_v=27000009c4

 

No comments:

Post a Comment