Thursday, 23 May 2013

Inter-steunpunt activiteit

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het Steunpunt Inburgering en Integratie nodigen jullie van harte uit op een paperpresentatie van Sanne Van de Pol (Steunpunt Inburgering en Integratie, CeMIS UA), getiteld: “Religieuze vrijheid op de werkvloer: de kwestie van de hoofddoek nader bekeken.” De paper werd geschreven in het kader van het vak ‘European and Comparative Discrimination Law’ onder leiding van Prof. D. Cuypers en Mr. C. Bayart.

 

Deze tweede inter-steunpunt activiteit vindt plaats op woensdag 29 mei 2013, van 14u30 tot 16u, in het lokaal M106, Stadscampus UA.

Deelname is gratis. Informatie over de bereikbaarheid kunnen jullie hier terugvinden: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518.

 

Gelieve aan te geven of je al dan niet aanwezig zal zijn (ingeborg.jongbloet@ua.ac.be).

 

No comments:

Post a Comment