Wednesday, 25 September 2013

vacature onderzoek handicap en diversiteit

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, vakgroep Gedragswetenschappen, Communicatie en Linguïstiek van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

navorser-master handicap en diversiteit

Achtergrond
In 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag betreffende de Rechten van Personen met een Handicap, dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap waarborgt, herinnert en specifieert. De verschillende Belgische overheden hebben het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding het mandaat van onafhankelijke organisatie, zoals voorzien in artikel 33 §2 van het Verdrag, toevertrouwd. Hierbij heeft het Centrum drie opdrachten, namelijk bekendmaking, bescherming en opvolging van de uitvoering van dit Verdrag. In het kader van deze opvolgingsopdracht heeft het Centrum aan een consortium van Belgische universiteiten de opdracht gegeven een consultatie van de betrokken actoren uit te voeren.
Taakomschrijving
 • Binnen de onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research zal de kandidaat instaan voor het voorbereiden, uitvoeren, verwerken en analyseren van gesprekken in focusgroepen bestaande uit actoren uit verschillende maatschappelijke domeinen. Daarbij komen een aantal cruciale thematieken die verband houden met het dagelijks leven van personen met een handicap aan bod.
 • De projectmedewerk(st)er zal zich in hoofdzaak richten op personen met een handicap en actoren die betrokken zijn in het leven van personen met een handicap binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. In de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten ligt een sterke nadruk op het betrekken van personen met een handicap en het implementeren van een oplossingsgerichte analyse.
 • De projectmedewerker zal tot slot ook rapporteren over de analyse van de verzamelde gegevens.
 • Bij aanvang van de aanstelling wordt een specifieke training voorzien. Alle onderzoeksactiviteiten gebeuren eveneens in nauw overleg met de multidisciplinaire task force van het consortium en de onderzoekers in Franstalig en Duitstalig België.
Profiel
 • Je hebt heeft een sterke interesse in en ervaring met sociaal-wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek ervaring met handicap-onderzoek strekt tot aanbeveling;
 • Je hebt heeft aantoonbare ervaring met het implementeren van kwalitatieve onderzoeksmethodologie ervaring met focusgroepmethodologie strekt tot aanbeveling;
 • Je beschikt beschikt over goede Nederlandstalige schrijfvaardigheden, alsook goede mondelinge vaardigheden in het Engels en Frans;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je kan zelfstandig werken.
Diploma
Master in de politieke en sociale wetenschappen, psychologie, sociale en culturele antropologie, criminologie, rechten, pedagogische wetenschappen, communicatiewetenschappen of agogische wetenschappen (of gelijkwaardig).
Tewerkstelling
Voltijdse (100%) aanstelling als master-navorser (Bijzonder Academisch Personeel) voor een periode van 6 maanden met indiensttreding oktober-november.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   dr. Stefan HARDONK,+32-11-268673, stefan.hardonk@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 09 oktober 2013.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.

No comments:

Post a Comment