Monday, 28 October 2013

vacature doctor-navorser gender

De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriĆ«ntatie zijn haar kenmerken. 
Dank zij haar kleinschaligheid bouwt zij met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Geslacht, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

doctor-navorser gender

Achtergrond
Aangezien het belang van het fundamentele en beleidsrelevante onderzoek rond gender in zijn onderzoeksportfolio wenst de onderzoeksgroep SEIN – Identity, Diversity and Inequality Research van de Universiteit Hasselt zijn team te versterken met een onderzoeker op post-doctoraal niveau rond gender in organisaties. SEIN voert onderzoek uit naar de socio-demografische kenmerken die de ongelijke sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: oa. gender, etniciteit (kleur, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en beperkingen. Meer informatie over de onderzoeksgroep SEIN is beschikbaar opwww.uhasselt.be/SEIN
Taakomschrijving
De betrekking houdt in:
 - de uitvoering van een project rond het functioneren van raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven vanuit het perspectief van de mannelijke en vrouwelijke bestuurders door middel van kwalitatieve methodes. Het project situeert zich in het kader van het consortium Steunpunt Gelijkekansenbeleid waarvan de Universiteit Hasselt lid is (meer info rond het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is beschikbaar op www.steunpuntgelijkekansen.be);
- fundamenteel onderzoek rond gender in organisaties op basis van het profiel van de kandidaat/ate en in het kader van de onderzoekslijn arbeid en organisaties (bv. combinatie arbeid-gezin, zwangerschapgerelateerde
discriminatie, loopbanen van vrouwen, innovatief diversiteitsbeleid, de discursieve constructie van diversiteit, de relatie tussen diversiteit en processen en structuren van controle in organisaties, diversiteit en alternatieve organisatievormen, de relatie tussen diversiteit en ongelijkheid);
- het meewerken aan het werven van externe onderzoeksfinanciering voor zowel fundamenteel als beleidsrelevant onderzoek;
- onderwijsgerelateerde taken (bv. het begeleiden van masterproeven in de TEW rond gendergerelateerde onderwerpen, occasionele gastlezingen intern en extern) voor max. 10% van de aanstelling.
Profiel
  • heeft een sterk onderzoeksprofiel rond gender dat aantoont dat hij/zij over de nodige competenties en potentieel beschikt om zowel fundamentele als beleidsrelevant onderzoek te concipiĆ«ren en uit te voeren
  • heeft sterke communicatievaardigheden zowel schriftelijk als mondeling
  • heeft een uitstekende kennis van het Engels
  • kan autonoom werken binnen een team
  • kennis van het Nederlands en/of het Frans strekt tot aanbeveling
  • onderwijservaring strekt tot aanbeveling
Diploma
De kandidaat/ate is houder van een doctoraat in de menswetenschappen: sociale wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of bedrijfswetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, antropologie, rechten, communicatiewetenschappen (of gelijkwaardig).
Tewerkstelling
Arbeidsovereenkomst van 2 jaar met een proefperiode van 12 maanden (tot uiterlijk 31.12.2015).
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   Prof. dr. Patrizia ZANONI, +32-11-268672, patrizia.zanoni@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 18 november 2013.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.

No comments:

Post a Comment