Thursday, 4 September 2014

vacature navorser-master voor de monitoring van de Vlaamse genderindicatoren

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, onderzoeksgroep Diversiteit van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

navorser-master voor de monitoring van de Vlaamse genderindicatoren

Achtergrond
SEIN voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit naar diversiteit, (on)gelijkheid en identiteit. Diversiteit verwijst naar socio-demografische kenmerken die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: bv. gender, etniciteit (kleur, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en handicap. Zie http://www.uhasselt.be/sein
In het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, voor het Monitoringonderzoek van de Open Coördinatiemethode (OCM) van de Vlaamse Overheid om een Gelijkekansenbeleid te implementeren in elk Vlaams beleidsdomein zoekt SEIN een versterking van het team met een voltijds wetenschappelijk medewerker.
Taakomschrijving
Als onderzoeker zal je in de eerste plaats meewerken aan de monitoring van de genderindicatoren voor de Open Coördinatiemethode (OCM) in het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Je staat met de nodige begeleiding mee in voor:
het uitvoeren van de eenmeting van de OCM-cyclus 2010-2014 waarvan de nulmeting gebeurde in 2011;
  • het ontwikkelen van een Meetinstrument in de vorm van een indicatorenset voor de doelstellingen de Vlaamse beleidsdomeinen voor gender voor de OCM-beleidscyclus 2015-2019;
  • het uitvoeren van de nulmeting voor de nieuwe beleidscyclus;
  • het analyseren van de data en het rapporteren van de belangrijkste bevindingen in beleidsrapporten;
  • het valoriseren en verspreiden van de resultaten via studiedagen en publicaties.
Profiel
  • Je hebt een analytische geest en je kan vlot omgaan met cijfers.
  • Je hebt een goede kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, en je bent bereid om je hier verder in te bekwamen.
  • Je bent een sterke communicator, zowel mondeling (presentaties) als schriftelijk (onderzoeksrapporten en artikels schrijven). Naast het Nederlands kan je dat ook vlot in het Engels (Frans is een pluspunt).
  • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
  • Je bent sterk geïnteresseerd in diversiteit in het algemeen en in genderdiversiteit in het bijzonder.
  • Je beschikt over voldoende vaardigheden om te presenteren en om te overleggen met collega's en opdrachtgevers over de uitvoering van je werk.
Diploma
Je hebt een master in de economie, toegepaste economie, handelsingenieur, statistiek of sociale wetenschappen. Andere opleidingen in de humane wetenschappen komen in aanmerking indien je voldoende relevante onderzoekservaring en/of kennis hebt van het onderzoeksdomein. Je behaalde zeer goede studieresultaten. Wie in september afstudeert, kan zich ook kandidaat stellen.
Tewerkstelling
Wij bieden een contract van één jaar, hernieuwbaar.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   Mevrouw Nico STEEGMANS, +32-11-268665, nico.steegmans@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 12 september 2014.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
De selectiegesprekken zullen doorgaan op 15/09 of 16/09.

No comments:

Post a Comment