Friday, 22 January 2016

PhD Defenses Coming Up!

SEIN heeft een boeiende line-up van doctoraatsverdedigingen in petto voor jullie tijdens de eerste week van februari!

Hannah Vermaut bijt de spits af hier aan de Universiteit Hasselt op woensdag 3 februari met haar doctoraat getiteld "In search of the diversity in diversity management: exploring novel practices to manage a diverse workforce".

Ze geeft de fakkel door aan Tess Schoreel die haar werkt getiteld "Essays on dual-earner employees managing work and family and the effects on well-being" zal verdedigen de dag nadien, donderdag 4 februari in Leuven.

Tot slot zal ook Joost Luyckx op vrijdag 5 december het publiek op de hoogte brengen van zijn activiteiten de voorbije jaren in zijn doctoraat getiteld "Legitimacy struggles over multinational companies in the current era of globalization".


​Op de foto links Joost en rechts Hannah tijdens een EqualDiv@Work meeting

No comments:

Post a Comment