Thursday, 29 March 2012

Diversiteitsbeleid in het Nederlandse hoger onderwijs: van strategisch beleid naar toegepaste interventies

De Dienst Diversiteitsbeleid KU Leuven wenst u in samenwerking met Associatiepartners KHLeuven en KHLim van harte uit te nodigen voor een lezing gebracht door

Dr. Gusta Tavecchio, programmamanager van ECHO, het Nederlandse Expertisecentrum Diversiteit, met als titel:



“Diversiteitsbeleid in het Nederlandse hoger onderwijs: van strategisch beleid naar toegepaste interventies.”



De lezing gaat door op 17 april 2012 om 10u45 in Huis Bethlehem, audit. Wolfspoort, Schapenstraat 34, 3000 Leuven


Aansluitend ben u welkom op de receptie.

Gelieve uw komst te bevestigen via beleid@diversiteit.kuleuven.be


Rectorale Dienst Diversiteitsbeleid
Naamsestraat 22 bus 5008
BE-3000 LEUVEN
016/32 56 10

No comments:

Post a Comment