Monday, 2 April 2012

Oproep Tijdschrift voor genderstudies: de derde leeftijd door een genderbril

Naar aanleiding van het “European Year for Active Aging and Solidarity between Generations” wil het Tijdschrift voor Genderstudies in het laatste nummer van 2012 een podium verschaffen aan auteurs die het ouder worden op een gender- en diversiteitssensitieve wijze in beeld brengen. Abstracts voor artikels kunnen ingediend worden tot 1/5/2012.

 

Call for papers: http://www.sophia.be/index.php/nl/announcements/view/1637

 

No comments:

Post a Comment