Thursday, 19 April 2012

Zero project: outstanding policies and good practices for persons with disabilities

 

De Zero Project Conference moedigt beleidsinitiatieven aan die erop gericht zijn sociale, juridische, economische en politieke obstakels in de maatschappelijke participatie van personen met een handicap weg te nemen.

 

De conferentie van 2013 zal handelen over het recht op werk zoals voorzien in de UN-CRPD, meer bepaald over "outstanding policies and good practices" in dat domein. Suggesties voor de uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding aan organisaties die zich succesvol inzetten voor het recht op werk van personen met een handicap kunnen via het online-formulier op http://www.zeroproject.org worden ingestuurd.

No comments:

Post a Comment