Wednesday, 10 December 2014

«Moslims en niet-moslims in Brussel, tussen spanning en wederzijdse aanpassingen

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

De Stichting heeft onlangs de onderzoekers van het Centrum voor interdisciplinaire islamstudies (CISMOC-UCL) onder leiding van Brigitte Maréchal, opgedragen om een onderzoek uit te voeren met de titel «Moslims en niet-moslims in Brussel, tussen spanning en wederzijdse aanpassingen». De studie snijdt kwesties aan die een reële of potentiële bron van conflicten vormen, zonder taboes, maar evenmin zonder een gezonde en constructieve dialoog uit het oog te verliezen.

 

U kunt de volledige studie raadplegen of downloaden via de site van de Stichting: http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=313315&langtype=2067.

 

In aansluiting op die eerste studie heeft de Stichting aan de onderzoekers van het CISMOC gevraagd een stand van zaken op te maken van de goede praktijken die kunnen helpen om de verstandhouding te verbeteren en wederzijdse misverstanden uit te klaren. Dit nieuwe onderzoek zal worden gepubliceerd in het voorjaar van 2015 en zal u uiteraard worden meegedeeld.

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

Françoise Pissart

Directeur

No comments:

Post a Comment