Tuesday, 16 December 2014

Nieuw initiatief Vlaamse Overheid rond migratieachtergrond

Mozaiko

Mozaiko is een nieuw personeelsnetwerk van de Vlaamse overheid dat advies geeft over thema's rond migratieachtergrond.

De Vlaamse overheid engageert zich om een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Maar voor potentiële werknemers met een migratieachtergrond zijn er vaak nog veel drempels om in te stromen. Denk maar aan de erkenning van buitenlandse diploma's, of het beperkte gebruik van specifieke wervingskanalen.

Wie bij de Vlaamse overheid werkt, ook wie een migratieachtergrond heeft, moet de kans krijgen om te groeien op basis van zijn of haar competenties. En om zich goed te voelen op het werk, tussen collega's en leidinggevenden. Ook op het vlak van doorstroom en retentie liggen er uitdagingen: bijvoorbeeld de strenge taalvoorwaarden om statutair te worden.

Waar staat Mozaiko voor?

Mozaiko is een klankbordgroep die mee nadenkt over het aanpakken van deze drempels binnen de Vlaamse overheid. De dienst Diversiteitsbeleid zet zich samen met het netwerk en met andere partners in om te werken aan een meer diverse organisatie. Want een diverse
organisatie leidt ook tot een betere dienstverlening voor de burgers in een diverse maatschappij.

Benieuwd naar de doelstellingen van het nieuwe personeelsnetwerk migratieachtergrond? Ontdek het hier in de visietekst.

Op 18 december 2014 gaat Mozaiko van start. Ontdek hier hoe je erbij kan zijn.

Waarom is Mozaiko nodig?

Collega's Fatima en José leggen in dit flimpje uit waarom zij Mozaiko belangrijk vinden voor de Vlaamse overheid. Je kan netwerken met collega's uit andere beleidsdomeinen, ervaringen en goede praktijken delen. De Vlaamse overheid moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij, ook omwille van haar legitimiteit. Vele mensen met een migratieachtergrond denken (onterecht) dat ze geen kans maken op een job bij de Vlaamse overheid. Op 18 december moet iedereen die wil werken aan diversiteit erbij zijn, ook wie zelf geen migratieachtergrond heeft.

Ondertekenen de visietekst van Mozaiko:

Annemie Boone, afdelingshoofd Kind en Gezin

Christine Claus, secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Frans Cornelis, administrateur-generaal AgO

Guido Decoster, administrateur-generaal ABB

Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM

Piet De Vooght, afdelingshoofd VMSW

Philippe D'Hondt, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Frank Geets, administrateur-generaal Facilitair Bedrijf

Eddy Guilliams, administrateur-generaal Audit Vlaanderen

Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Inge Kinnaer, algemeen directeur Kind en Gezin

Luc Lathouwers, secretaris-generaal Departement Bestuurszaken

Josée Lemaître, administrateur-generaal Studiedienst Vlaamse Regering

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO

Tom Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer

Helmer Rooze, administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen

Joris Sanders, wnd. administrateur-generaal AGIV

Joris Sels, gedelegeerd bestuurder VRM

Linda Stijnen, afdelingshoofd Kind en Gezin

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal Onroerend Erfgoed

Anne Vanden Berge, afdelingshoofd Kind en Gezin

James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH

Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij

Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Jos Van Rillaer, administrateur-generaal Kunsten en Erfgoed

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Katrien Vereecken, algemeen directeur VDAB

Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal Departement internationaal Vlaanderen

An Vrancken, administrateur-generaal ASCW

Meer info: http://www.bestuurszaken.be/mozaiko

No comments:

Post a Comment