Friday, 28 October 2016

Vacature onderzoeksmedewerker Stichting Innovatie & Arbeid bij de SERV voor het thema ‘ondernemerschap’ (m/v)

Vacature onderzoeksmedewerker Stichting Innovatie & Arbeid bij de SERV voor het thema 'ondernemerschap' (m/v)

Stichting Innovatie & Arbeid: wie zijn wij?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

 • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
 • werkbaar werk en langere loopbanen
 • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

De Stichting voert onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan ander beleidsgericht onderzoek. De Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Onderzoeksresultaten kunnen bv. het SERV-overleg ondersteunen of via de sociale partners hun weg vinden naar toepassingen op de werkvloer.

De Stichting bestaat uit een team van twaalf onderzoeks- en vormingsmedewerkers en werkt nauw samen met de andere diensten en afdelingen binnen de SERV.

Jobomschrijving

De Stichting is op zoek naar een breed inzetbare onderzoeksmedewerker met interesse in het thema ondernemerschap.

Ondernemerschap verwijst niet alleen naar het opstarten van een eigen zaak, maar ook naar alle volgende fases in het ondernemerschap zoals continueren, groeien, herstarten … binnen een brede waaier aan sectoren. Een gunstig ondernemingsklimaat is belangrijk om ondernemerschap en ondernemingszin te bevorderen. Ondernemerschap gaat voor de SERV hand in hand met werknemerschap.

De Stichting voert onderzoek naar ondernemerschap op verschillende niveaus:

 • op het niveau van het individu: de intenties, competenties en het gedrag van (potentiële) ondernemers, de loopbaan van ondernemers, de bezorgdheden van ondernemers, hun werksituatie, financiële situatie …
 • op het bedrijfsniveau: de organisatie- en juridische structuur van ondernemingen, hoe ze zich ontwikkelen en financieel en sociaal kapitaal opbouwen, de innovatiestrategie en samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen, het HR-beleid  …
 • op het sectorniveau: de noden, profielen, uitdagingen … van ondernemingen binnen een bepaalde branche, de positie t.o.v. andere sectoren in Vlaanderen ...
 • op het macroniveau: het belang van startende of gevestigde ondernemingen en sectoren voor de samenleving met hun impact op tewerkstelling, regionale ontwikkeling, ruimtegebruik, innovatieniveau en financiële situatie van een land of regio …

Taken?

 • Je voert zelfstandig en in teamverband wetenschappelijk onderzoek uit. Dat omvat het formuleren van projectvoorstellen, opzetten en uitvoeren van onderzoek, rapporteren over en presenteren van onderzoeksresultaten.
 • Je valoriseert de onderzoeksresultaten zodat ze ingang vinden bij de sociale partners en het ruime doelpubliek van de SERV.
 • Je volgt nationaal en internationaal onderzoek op over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid met aandacht voor de sociaal-economische aspecten.
 • Je deelt je kennis met je collega's, werkt samen aan projectoverstijgende taken en ondersteunt de SERV in zijn rol van overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners.
 • Je onderhoudt contacten, zowel intern als extern met expertisecentra, bedrijven en organisaties, sectoren, administraties ….
 • Je vertegenwoordigt de Stichting in instellingen, stuurgroepen, netwerken, steunpunten.
 • Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

Wie ben jij?

 • Je hebt een universitair diploma (master), bv. uit een economische of een sociaal-wetenschappelijke richting.
 • Je hebt kennis over ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.
 • Je kan vanuit de thematische cluster ondernemerschap, economie en innovatiebeleid waar nodig verbanden leggen met de andere thematische clusters waarrond de Stichting werkt.
 • Je hebt voeling met de wensen en noden van de sociale partners.
 • Je hebt (uit je opleiding of professionele ervaring) kennis van verschillende onderzoeksmethoden en –technieken. Ervaring in kwantitatief onderzoek is een pluspunt.

Vereiste competenties

 • Je bent sterk in analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken.
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je bent in staat relevante literatuur correct te interpreteren in het Nederlands, Engels en Frans.
 • Je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze.
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je handelt conform de doelstellingen, visie en waarden van de SERV.
 • Je werkt actief samen met de collega's om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.
 • Je legt vlot contacten.

Wat bieden we jou?

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112 (geïndexeerde brutomaandwedde min. € 3.381 en max. € 5.063).
 • We houden rekening met al gepresteerde diensten om de geldelijke anciënniteit vast te stellen.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer.
 • Eigen verantwoordelijkheden binnen een aangenaam werkkader.
 • Een actief opleidingsbeleid.
 • Een collegiale en open werksfeer.
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.

Interesse?

 • Heb je interesse voor deze functie? Dan vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Stuur de ingevulde vragenlijst samen met je curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be
  Wij verwachten je reactie ten laatste op zondag 20 november 2016.
 • Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk.
 • Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveauge-lijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric

Meer info

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers – verantwoordelijke  personeelsdienst - op het nummer 02 209 01 11 of via sollicitatie@serv.be

Je kan ook terecht bij Katrijn Vanderweyden - hoofd van de Stichting Innovatie & Arbeid - op het nummer 02 209 01 46 of via kvanderweyden@serv.be

No comments:

Post a Comment