Monday, 19 September 2011

Prijs Charles Ullens voor onderzoek naar het migratie- en integratiebeleid van de Koning Boudewijnstichting

Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van migratie en integratie: de veroudering van de bevolking, de nood aan arbeidskrachten, de moeilijke economische en maatschappelijke integratie van migranten, de aanwezigheid van een groot aantal illegale migranten en de samenwerking met de landen van vertrek. 

Het onderzoek moet een belangrijke rol spelen om de Belgische beleidsverantwoordelijken bij te staan bij het uitstippelen van een doeltreffend en coherent beleid om die uitdagingen aan te pakken. Het Fonds Ullens – dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting – wil jongeren die actief zijn in de academische wereld en in de burgersamenleving aanmoedigen om dieper in te gaan op de uitdagingen in verband met migratie en integratie, om gegevens en resultaten van kwantitatieve of kwalitatieve analyses aan te reiken die nuttig kunnen zijn voor de beleidsverantwoordelijken en, last but not least, om hun aanbevelingen ook een politieke draagwijdte te geven.

Daarom lanceert de Koning Boudewijnstichting een prijs die elk jaar zes jonge laureaten of laureates zal bekronen die een nuttige bijdrage hebben geleverd aan de politieke besluitvorming over deze onderwerpen.

Deze prijs is ingesteld ter nagedachtenis van wijlen Charles Ullens. Dankzij de middelen die hij enkele jaren geleden aan de Koning Boudewijnstichting heeft overgemaakt, lag deze milde schenker aan de basis van allerlei onderzoeken van Belgische universiteiten om een bijdrage te leveren aan een goed geïnformeerde politieke denkoefening over immigratie en de integratie van etnische minderheden in onze samenleving. De Prijs Charles Ullens wordt ook gefinancierd uit die middelen en streeft hetzelfde doel na.

De Prijs Charles Ullens zal elk jaar zes laureaten of laureates bekronen – drie in de Vlaamse Gemeenschap en drie in de Franse Gemeenschap – verdeeld over de volgende categorieën:
 twee doctoraatsproefschriften – prijs: 2.500 euro;
• twee eindverhandelingen (voor de graad van master) – prijs: 500 euro;
• twee schriftelijke bijdragen uit de burgersamenleving – prijs: 1.000 euro.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraagdossiers is 19 oktober 2011.

Voor meer info zie http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=277712&LangType=2067

 

No comments:

Post a Comment