Tuesday, 11 October 2011

Lezingenreeks over identiteit

Op dinsdag 11 oktober start de lezingenreeks Studium Generale-Leerstoel Kinsbergen van de Artesis Hogeschool Antwerpen. Het thema 2011-2012 is ‘identiteit’. 

 

In tien lezingen gaat het Studium Generale met een keure aan vooraanstaande experten op zoek naar de wortels van wat identiteit vandaag betekent. Hoe identiteit vorm krijgt en hoe we er mee omgaan. Er worden geen pasklare antwoor­den geboden, wel elementen die elk van de deelnemers in staat zullen stellen zich een genuanceerd beeld te vormen wat identiteit betekent in de huidige maatschappelijke con­text

Meer info op de website www.artesis.be/studiumgenerale

No comments:

Post a Comment