Friday, 28 October 2011

Studiedag 'Gelijk Oversteken' - 5 december 2011

Als afsluiter van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2007-2011 schreven een aantal onderzoekers en promotoren het boek Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek willen de medewerkers van het steunpunt hun bevindingen toetsen op deze studiedag en het debat over de toekomst, uitdagingen en kansen van de multiculturele samenleving over het vrij steriele ‘wij/zij’ of ‘rechten/plichten’ discours heen tillen. Zij willen de deelnemers een aantal facetten en ontwikkelingen voorleggen die eigenlijk zelden de voorpagina’s van de kranten of de spreekgestoeltes in onze parlementen halen.

Meer info over het boek "Gelijk Oversteken" (Uitgeverij Vanden Broele)

In thematische sessies presenteren de onderzoekers (een deel van) hun bevindingen gevolgd door een reflectie en interactie met publiek:

Sessie 1: Multiculturalisme, what’s in a name?

Sessie 2: Discriminatie anders bekeken

Sessie 3: Over taal gesproken

Sessie 4: Wie is allochtoon?

Meer info over deze sessies vindt u op http://www.steunpuntgelijkekansen.be/

Naast de bijdragen van de onderzoekers van het Steunpunt in de thematische sessies zullen Paul Schnabel en Job Cohen in plenum reflecteren vanuit Nederlands perspectief respectievelijk vanuit de wetenschap en de politiek.

Download de folder met het volledige programma van deze studiedag.

 

No comments:

Post a Comment