Thursday, 12 May 2011

VON-sessie: allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen

De noden en behoeften van allochtone ondernemers en prestarters in Vlaanderen werden in kaart gebracht door de partners in het EOS project, gesteund door het Agentschap Ondernemen. De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt om de ondersteuning voor deze ondernemers onder de loep te nemen en eventuele leemtes bloot te leggen. Op basis van de conclusies van dit onderzoek werd per provincie een pilootproject ontwikkeld om de ondernemers en prestarters van vreemde origine beter te ondersteunen. Deze onderzoeksresultaten en pilootprojecten worden door de partnerorganisaties van het EOS project graag aan u voorgesteld tijdens de VON sessie ‘Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen’.

U krijgt tijdens het event eveneens de kans om mee te debatteren over dit onderwerp en kennis en ervaringen uit te wisselen met beleidsmakers, allochtone ondernemers en intermediaire organisaties. Daarnaast is er voldoende ruimte voor netwerking.

 

Meer informatie over het programma en de inschrijvingsmogelijkheden vindt u hier:

http://www.von-online.be/nieuws/von-sessie-allochtoon-ondernemerschap-vlaanderen

 

 

No comments:

Post a Comment